รูปแบบ และเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รูปแบบการให้บริการ 
  1. บริการตรวจซ่อม ที่ศูนย์ซ่อมรของทางบริษัทฯ โดยลูกค้าต้องนำส่งสินค้าเข้าตรวจซ่อม ที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาส่งได้ด้วยตนเอง หรือฝากส่งด้วยขนส่งเอกชน ระยะเวลาซ่อมสินค้า ไม่เกิน 5 วัน (ในกรณีที่ไม่รวมการเบิกอะไหล่จากต่างประเทศ)
เงื่อนไขการรับประกัน

1.บริษัทจะให้บริการการตรวจซ่อมฟรี (ไม่รวมค่าอะไหล่) ในระยะเวลารับประกัน ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ และต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบถึงราคาอะไหล่แต่ละชิ้นที่จะต้องเปลี่ยน ก่อนดำเนินการต่อไป (ราคาอะไหล่ ไม่รวมขนส่ง)

2.การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานผิดประเภท (เช่นซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในบ้าน ไปใช้ในฟิตเนส) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ชิ้นส่วนยาง ฟองน้ำ พลาสติก เบาะ บันไดจักรยาน โชคอัพ ไม่อยู่ในการรับประกัน

3.การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง,สินค้าผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษาและทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องสกปรก, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าตัวโชว์

4.สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันได้แก่ ของแถมทุกประเภท อุปกรณ์เสริมภายนอก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ส่วนประกอบภายนอก อาทิเช่น สายแรงต้าน, กระบอกน้ำ, ดัมเบลแถม, ซิทอัพบาร์ เป็นต้น

การเข้าเช็คนอกสถานที่ สำหรับลูกค้า กรุงเทพ และปริมณฑล 

บริการตรวจซ่อมนอกสถานที่ สำหรับลูกค้า กรุงเทพ และปริมณฑล ทางบริษัทฯ จะคิดค่าเดินทางการ ศูนย์บริการ (พัฒนาการ 65 เขตประเวศ) ถึงที่ของลูกค้า ในแต่ละพื้นที่ดังนี้

 

หากไม่สามารถแก้ไขที่หน้างานได้ บริษัทฯจะนำสินค้ากลับมาแก้ไขที่ศูนย์ และส่งคืนให้โดยไม่มีค่าเดินทาง