ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เลข SERIAL จะอยู่บนสติกเกอร์​บาร์โค้ด ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร CL **ติดอยู่ตรงฝาครอบมอเตอร์ ใกล้กับสวิตช์ไฟ
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.